FORMULY ÚKONU KAJÚCNOSTI, KTORÉ MOŽNO POUŽIŤ PRI KOMPLETÓRIU

    1. Po chvíľke mlčania všetci spoločne vyznajú svoje viny:
Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.
    Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia:
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
    Pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.
    Nasleduje absolúcia predsedajúceho:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
    Ľud odpovie:
Amen.


    2. Alebo ten, ktorý predsedá, povie:
Zmiluj sa nad nami, Pane.
    Ľud odpovie:
Lebo sme sa prehrešili proti tebe.
    Predsedajúci:
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
    Ľud:
A daj nám svoju spásu.
    Nasleduje absolúcia predsedajúceho:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
    Ľud odpovie:
Amen.


    3. Alebo: Predsedajúci alebo iný na to schopný prednesie tieto alebo iné vzývania s odpoveďou Pane, zmiluj sa:
Pane Ježišu, ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa.
    Ľud odpovie:
Pane, zmiluj sa.
    Predsedajúci:
Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa.
    Ľud:
Kriste, zmiluj sa.
    Predsedajúci:
Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa.
    Ľud:
Pane, zmiluj sa.
    Nasleduje absolúcia predsedajúceho:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
    Ľud odpovie:
Amen.

HTML © Juraj Vidéky